Räntetak för snabblån och introducering av högkostnadskrediter

Det är nästan exakt ett år sen de nya reglerna trädde i kraft gällande kostnadstak för smslån. För en stor del av lånen, så fortsätter allt som tidigare. Långivarna får välja själv hur stor ränta och vilka avgifter de vill ta ut. De nya reglerna som introducerades för ett år sen gäller endast högkostnadskrediter. I september 2019 bestämdes det även att högkostnadskrediter måste ha en viss text på t.ex. nätsidor där krediter marknadsförs. Med denna ändring vill man att konsumenterna tänker till en extra gång före de bestämmer sig för att ta lånet.

Nedan är en lista på de viktigaste punkterna som gäller högkostnadskrediter:

  • Räntan man för ta ut är max 40% över referensräntan. Referensräntan bestäms av Riksbanken vid jämna mellanrum. Referensräntan är idag den 02.010.2019 0,00%.
  • Räntesatsen på 40% gäller även dröjsmålsräntan.
  • Totala kostanden för lånet får vara max det dubbla lånebeloppet. Lånar du 5 000 kr, så kan totala kostnaden vara max 10 000 kr.
  • Om du blir sen med din inbetalning, får långivaren endast ta ut dröjsmålränta.
  • Kunden kan endast förlänga sitt lån en gång.
  • Långivarna måste följa god sed i sin marknadsföring.

Vilka lån klassas som högkostnadskrediter?

Denna fråga är lätt att svara på. Majoriteten av alla smslån och snabblån klassificeras som högkostnadskrediter. En kort beskrivning av högkostnadskredit är: Ett lån vars effektiva ränta är minst 30% högre än referensräntan. Så för tillfället räknas lån med effektiv ränta på 30% som högkostnadskrediter. Det som är bra med effektiv ränta, är att man kan lätt jämföra lån. Den effektiva räntan innehåller både räntan och alla avgifter som kommer till. Du får genast en inblick in hur mycket lånet kommer att kosta dig. Mer om effektiv ränta kan du läsa om här. https://rakna.net/berakna/effektiv-ranta/

Lån som INTE räknas som högkostnadskrediter är t.ex. bolån, kreditkort och varuinköp som köps med kredit. Också lån vars effektiva ränta ligger under 30% räknas heller inte som högkostnadskrediter. För dessa lån gäller inte kraven om t.ex. kostnadstak eller dröjsmålsränta.

Högkostnadskrediter kan dock ha en maxränta på 40% över referensräntan. Man har valt att ha referensräntan som bas, så räntekostnaderna tar i hänsyn det nuvarande ränteläget. Även dröjsmålsräntan har precis samma maxränta. Om kunden blir sen med inbetalningen, får man endast ta ut dröjsmålräntan och ingen avgifter alls. Vill kunden förlänga lånet, skall det vara möjligt att göra en gång. Långivaren eller dess dotterbolag får heller inte bevilja nytt lån, så kunden kan betala tillbaka det gamla. Detta anses också vara en slags förlängning.

Alla dessa regler är tvingande för företagen som erbjuder lån. Har man villkor som strider mot reglerna, gäller långivarens villkor helt enkelt inte.

Mer information
https://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-konsumtionslan/sa-fungerar-ett-lan/hogkostnadskrediter
https://fcg.se/blog/2018/09/26/erbjuder-ditt-foretag-hogkostnadskrediter/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/11/rantetak-och-andra-atgarder-pa-marknaden-forsnabblan-och-andra-hogkostnadskrediter/

Smslånet.com leder dig till det bästa och förmånligaste sms lånet! I vår tabell hittar du minst 40 olika långivare som är redo att ta emot din ansökan.

© All rights reserved - Smslånet.com